IntelliVue MMS X2

测量模块与病人监护仪

飞利浦 IntelliVue X2 将多测量模块和转运监护仪结合为一体,巧妙地减轻了患者转运时的工作负担。该系统外形小巧,但功能强大,几乎可以用于任何地方。

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* 必填字段