Soothie 安抚奶嘴

镇静和安抚系列

Soothie安抚奶嘴是一款专为刚出生宝宝和未出牙的但已奶瓶喂养或母乳喂养的0-3个月的新生宝宝而设计的优质奶嘴。其一次成型的制作工艺符合美国儿科学会(American Academy of Pediatrics)的喂养指南。*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* 必填字段